Önemli ihraç pazarlarında yaşanan istikrarsızlıklar, korumacı politikalardaki artış ve adil ticareti engellemeye dönük haksız davalar gibi birçok sorunla mücadele eden Türk çelik sektörü tüm bu sorunlarına karşın ihracattaki yükselişini sürdürmeye kararlı. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde çelik ihracatı miktarda yüzde 15,3 artışla 10,9 milyon tona, değerde ise yüzde 30,8 artışla 6,6 milyar dolara yükseldi. AB ülkeleri bölgeler bazında liderliğini korurken Uzak Doğu’da işlerin yolunda gitmesi sektöre moral oldu. Türk çelik sektörünün Temmuz ayındaki ihracatı ise 2016’nın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 12 artış ile 1,2 milyon ton, değerde 32,4 artışla 800 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi verilerine göre; Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artışla 10,9 milyon tona ulaşırken sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 30,8 artışla 6,6 milyar dolara yükseldi.

Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının 7 aylık dönemindeki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 11,3 milyon ton, değer bazında ise 7,8 milyar dolar oldu.

AB ülkeleri 3,3 milyon tonla çelik ihracatında ilk sırada…

2017 yılının Ocak-Temmuz dönemi rakamlarına göre; Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 79 artış ile 3,3 milyon tona ulaştı. Avrupa Birliği bu dönemde de bölgeler arasındaki liderliğini korudu. Avrupa Birliği’ni 2,4 milyon tonla Ortadoğu, 1,6 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 799 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi. Türk çelik sektörünün ihracatını artırmak üzere odaklandığı Uzak Doğu pazarındaki yükseliş de devam etti. Singapur, Hong Kong ve Malezya gibi ülkelerin ilk sıralarda yer aldığı bu bölgeye gerçekleştirdiğimiz çelik ihracatı 7 aylık dönemde miktar bazında yüzde 591 artışla 785 bin tona yükseldi.

Çelik sektörünün Ocak-Temmuz ayları arasında 2016’nın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında miktar bazında ihracatında en büyük artışın yaşandığı ilk 5 ülke sırasıyla; İtalya, İspanya, Singapur, Kanada ve Birleşik Krallık oldu.

Kanada’ya 121 bin ton inşaat çeliği ihraç ettik…

Ocak-Temmuz döneminde miktar bazında en fazla ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında birincilik değişmedi ve inşaat çeliği yüzde 17,2 düşüşe karşın 3,5 milyon tonluk ihracatla ilk sırada yer aldı. İnşaat çeliği ihracatını 1,6 milyon tonla yassı sıcak izlerken hemen ardından 1,1 milyon tonla dikişli boru, 854 bin tonla profil ve 836 bin tonla filmaşin geldi.

Bu dönemde ihracatında gerileme kaydeden inşaat çeliği Kanada sürprizi ile moral buldu. Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde Kanada’ya inşaat çeliği ihracatı gerçekleştiremezken bu yılın aynı döneminde ise 121 bin tonluk inşaat çeliği ihraç etmeyi başardık.

Çelik ihracatı Temmuz’da 1,2 milyon tona yükseldi…

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2017 yılı Temmuz ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 12 artışla 1,2 milyon tona; değerde ise yüzde 32,4 artışla 800 milyon dolara yükseldi.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, yurtdışı pazarlarda yaşadıkları sorunlara rağmen sektörün yılın yedi aylık döneminde ihracatta iyi bir performans gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi açısından stratejik sektörlerden biri olan çelik sektörümüz tüm sorunlarına rağmen 2017 yılında ihracatını artırmayı başardı. Ocak-Temmuz döneminde çelik ihracatı miktarda yüzde 15,3 artışla 10,9 milyon tona, değerde ise yüzde 30,8 artışla 6,6 milyar dolara ulaştı. Bu başarıda girişimcilerimizin önemli pazarlarımızda yaşanan istikrarsızlıklara ve çeşitli engellemelere rağmen özverili çalışmalarını sürdürmelerinin ve yeni pazarlara odaklanarak, pazarlarımızdaki kayıpları bu ülkelerle telafi etme gayretlerinin payı büyük. AB ülkelerindeki yüzde 79 oranındaki artışın yanı sıra yeni pazar çalışmaları neticesinde ihracatımızın ivme kazandığı Uzak Doğu’ya yapılan ihracatta yaşanan yüzde 591’lik artışın altı çizilmeye değerdir. Diğer yandan özellikle inşaat çeliği ihracatında Ortadoğu ve Mısır’da kayıplarımız olduğu görülmektedir. Söz konusu bu dönemde çelik ihracatımızın miktar bazında en fazla düşüş gösterdiği ilk beş ülke sırasıyla; Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Umman, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmuştur. Bu ülkelerin kendi çelik sanayilerini kurmaya başlamaları ve yerli sanayilerini korumaya yönelik tutumları ihracatı önemli oranda sekteye uğrattı. Olumsuzluklara rağmen yılın geri kalanında da Türkiye ihracatına ve büyümesine katkı sağlamak üzere ihracatçılarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam etme kararlılığındayız”.