KPMG Türkiye Vergi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman, yasadan yararlanan kişilerin beyanı yapılmamış yurt dışı varlıklarını 30 Haziran 2017’ye kadar Türkiye’ye getirmeleri halinde serbestçe tasarruf hakkında sahip olacaklarını hatırlattı.

Kahraman, 10 gün içinde bu kapsamda yurda getirilen varlıklar için geçmişe dönük vergi incelemesi ve ödemesi yapılmayacağını kaydetti. Kahraman, “Yurt dışında bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılması için verilen bu fırsat gerçek veya tüzel kişiler tarafından iyi değerlendirilmeli. Çünkü içinde bulunduğumuz “otomatik bilgi değişimi” ortamında ülkeler kendi vatandaşlarıyla ilgili “büyük vergi verisi” sahibi olacaklar” dedi.

Kahraman, Yurt Dışı Varlık Barışı için yasayla belirlenen yol haritasını şöyle özetledi:

-Amaç, yurt dışındaki varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilmesini veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesini sağlamak.

-Bu varlıkların Türkiye’ye getirildiği “banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları” ile belgelendirilecek. Söz konusu varlıklar Türkiye’ye fiziki olarak getirilmişse bu işlemlerle ilgili deklarasyon/bildirime dayalı Gümrük İdaresi belgeleri bu varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olmaları için yeterli sayılacak.

-Düzenleme kapsamında söz konusu varlıkların 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye’ye getirilmesi şart.

Taşınmaz da dönüşerek kapsama giriyor

-Yasa kapsamında değerlendirilen varlıklar; yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Ancak 4 No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği kapsamı genişletti. 4 No’lu Tebliğ ile yapılan açıklamalara göre yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen bazı varlıkların “dönüştürülmek” suretiyle Türkiye’ye getirilmesi halinde de “varlık barışı”ndan yararlandırılmaları sağlandı. Bunun için izlenecek yöntem; kapsama girmeyen varlıkların satılarak veya kapsamdaki varlıklarla takas edilerek dönüştürülmesi. Taşınmazlar veya yat ve benzeri varlıklar da bu şekilde dönüşüme tabi tutularak Türkiye’ye getirilebilecek.

Belgenin doğruluğu esas alınacak

-Yurt dışı varlıklar 4 No’lu tebliğ ekinde yer alan form doldurularak banka veya aracı kuruma başvuru yapılacak.

-Formu alan banka ve aracı kurumların sunulan belgeleri teyit etme yükümlülüğü bulunmuyor. Diğer bir deyişle bu belgelerin doğruluğu esas alınıyor.

İnceleme, tarhiyat, ceza yok

-Türkiye’ye getirilen varlıklarla ilgili geçmişe dönük vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak, ceza kesilmeyecek. Ayrıca bu kişilerden Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde de bulunulamayacak.

-Söz konusu vergi inceleme kalkanı “dönüştürme işlemine” tabi tutularak Türkiye’ye getirilen varlıklar için de geçerli olacak.

Serbest tasarruf hakkı

-Yasadan yararlanarak yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, 30 Haziran’dan sonra söz konusu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf hakkına sahip olacak. Yani, varlıkları herhangi bir süre veya miktar sınırlamasına tabi olmadan, Türkiye’deki bir banka veya aracı kurumda hesapta tutmaksızın alım-satım veya tedavüle konu edebilecekler. Yurt dışından getirdikleri varlıklarını tekrar yurt dışına gönderebilecekler veya yurt dışında değerlendirebilecekler.

Otomatik Bilgi Değişimi ne zaman başlayacak

Varlık beyanının, 2018’de başlayacak Otomatik Bilgi Değişimi öncesi son fırsat olduğunu vurgulayan Abdulkadir Kahraman şu bilgiyi verdi:

  • OECD’nin ‘Vergi Şeffaflığı’ çerçevesinde üye ülkelere politika önerileri bulunuyor. Otomatik bilgi değişimi bunlardan biri ve dayanağı OECD Vergi Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması… Otomatik bilgi değişimine imkan veren, OECD’nin Vergi Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması’nı 3 Kasım 2011’de Türkiye de imzaladı. İlgili yasa TBMM’de kabul edilerek 20 Mayıs 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı.
  • Otomatik bilgi değişimine imkan veren diğer bir düzenleme ise ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı’ (CRS) 16 Kasım 2014’te G20 Liderler Zirvesinde karşılıklılık temelinde kabul edildi ve yasal hazırlıkların tamamlanmasına bağlı olarak G20 ülkelerinin kendi aralarında ve diğer ülkelerle otomatik bilgi değişimine 2017 ya da 2018 yılında başlayacakları açıklandı. Türkiye’nin 2018 yılında finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimiyle sürece başlaması öngörüldü.
  • Buna göre, otomatik bilgi değişimine tabi tutulacak ‘finansal hesaplar’; mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve anüite sözleşmeleri olacak.
  • Bildirimi zorunlu hesaplara ilişkin bilgiler, bildirim yapacak kuruluşlar tarafından ilgili oldukları yılı takip eden takvim yılının 31 Mayıs günü bitimine kadar yıllık olarak bildirilecek.

KPMG Hakkında

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 152 ülkede, 189 binin üzerinde çalışanıyla finansal hizmetler, tüketici ürünleri ve endüstriyel sektörlerden, gıda, perakende, enerji, telekmünikasyon, kimya gibi pekçok sektöre danışmanlık hizmeti veriyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanısıra Ankara ve İzmir ofisleriyle, 1982 yılından beri 1.000’den fazla çalışanıyla her sektörden 4.000’in üzerinde firmaya sektörler özelinde hizmet verirken, rekabette ihtiyaç duydukları endüstriyel trendler hakkında değer yaratan çözümler sunuyor. Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz.