TAİDER Aile İşletmeleri Derneği 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 03-04 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Intercontinental Otel’de düzenleniyor. TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un açılış konuşmaları ile başlayan zirvede, Ali Koç, “Aile şirketleri gelecek çeyreği değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyor” dedi.

TAİDER 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi bu yıl “Aile Şirketlerinde Ben’den Biz’e Doğru” temasıyla gerçekleştiriliyor. Zirvenin açılış konuşmasını yapan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü, bugün 152 aile şirketi ve 507 üyeye ulaşan TAİDER’in Türkiye ekonomisinde yüzde 75 gibi önemli bir paya sahip olan aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine değer kattığını söyledi.

TAİDER’in hedeflerine dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Öğücü, “Bizim en önemli hedefimiz gelecek nesillerin kurucu ya da yetişkin nesillerle iletişimlerini güçlendirmek, devir planlarını sağlıklı yönetmelerine destek olmak ve yol göstermek. Bizler yetişkin nesiller olarak gelecek nesillere sadece finansal varlıklarımız değil, ailemizden ve içinde yaşadığımız toplumdan gelen değerlerimizi, kültürel ve sosyal sermayemizi, iş yapma ve girişimcilik becerilerimizi, iletişim ağımızı aktarmamız durumunda, şirketlerimizin uzun yıllar boyu sürekliliğini sağlayabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Sorumlu bireyler ve kurumlar olarak sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu belirten Aydın Öğücü, “Sorumlu bireyler ve kurumlar olarak sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları var. Havasıyla, suyuyla, yeraltı kaynaklarıyla, ormanlarıyla ve sosyal sorumluluk bilinciyle, biz olma bilincinin gelişmesini desteklemek ve sürdürülebilir gelecek için TAİDER olarak Kuzey Yıldızı Projesini hayata geçirdik. ‘Aile Şirketlerinde Ben’den Biz’e Doğru’ temalı bu zirvemizle de Türkiye’deki aile işletmelerini bir araya getirerek kurumsal yönetim, sürdürebilirlik ve gelecek planlaması gibi konulara ışık tutmayı hedefledik” dedi.

Ali Y. Koç: “Aile şirketleri gelecek çeyreği değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyor.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ise “Yeni Küresel Konjonktürde Aile Şirketlerinin Yeri” başlıklı oturumda yaptığı konuşmasına, “Yaklaşık 50 yıl önce, aile şirketlerinin rekabetçiliklerini ve ekonomi içindeki güçlerini kaybedeceklerine inanan yönetim danışmanları ve akademisyenler vardı. Ancak bugün geldiğimiz noktada tam tersi bir resim görüyoruz. Aile şirketlerinin dünya ekonomisindeki yeri hala çok büyük. Küresel ekonominin yüzde 70’ini oluşturdukları hesaplanıyor” sözleriyle başladı.

“Dünyanın en değerli markalarının yüzde 80’i aile şirketlerine ait” diyerek konuşmasını sürdüren Ali Y. Koç, “Nesilden nesile işlerini başarıyla devam ettirebilen aile şirketlerinin en büyük ortak noktaları nelerdir?” sorusunu şöyle yanıtladı: “En başta uzun vadeli bakış açısı geliyor. Aile şirketleri gelecek çeyreği değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyor. Stratejilerini ve iş modellerini uzun vadede değer yaratmaya odaklı kurguluyorlar. İkinci en önemli özellik, başarıyla büyüyen aile şirketleri kültürlerini ve değerlerini de nesilden nesile aktarıyorlar. Hepimiz için itibar çok önemli. Aile şirketlerinin finansal riskler kadar, itibar riskine de çok önem verdikleri görülüyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl gençler arasında yaptığı araştırmaya göre de, yeni nesiller çalışacakları şirketlerin toplumsal duyarlılıklarına çok önem veriyorlar ve anlam bulacakları işlerde çalışmayı tercih ediyorlar. Biz de Koç Topluluğu olarak aile içinde ortak değerlerin paylaşılmasının önemi kadar, bu değerlerin şirketlerimize de, çalıştığımız ekosisteme de yaşatmanın sürdürülebilir başarımızda önemli rol oynadığını düşünüyoruz. 90 yılı aşkın tarihimizde en büyük başarımızın her koşulda istikrarla temsil ettiğimiz değerler olduğuna inanıyoruz. Üçüncü unsur güven duygusu. Güçlü güven duygusu sadece çalışanlara ve tüketicilere değil, birlikte çalıştığınız tüm iş ortaklarınıza da sirayet ediyor ve tüm değer zincirini ortak hedefler etrafında birleştiren bir nevi uhu görevi görüyor.”

Aile şirketlerinin önünde aile olmaktan kaynaklı zorluklar da bulunduğunu aktaran Ali Y. Koç, “İki konuyu öne çıkarmak lazım: Kurumsallaşma ve aile içi anayasa. Aile içi anayasada mutabık kalınan şartlar, sınırlar belirlenmeli ve bunlara riayet edilmeli. Dışarıdan bir göz ile destek almanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz Koç Ailesi olarak bu alanlarda uluslararası danışmanlarla çalıştık. Sizlere de öneririm” dedi.

Koç Topluluğu’nda yönetimsel olarak 3 önemli prensibin öne çıktığına dikkat çeken Ali Y. Koç, bunların “Tek Seslilik, Tek Şapka ve Güçlü Kurumsal Yönetim olduğunu vurguladı.“Küçük veya büyük her aile şirketinin başarısı önce aile içindeki uyumdan başlıyor” diyerek sözlerini sürdüren Ali Y. Koç, bu kapsamda en önemli noktaların şöyle özetlendiğini aktardı: “İş, insanlar ve kazançla ilgili ortak değerlerin oluşması gerekiyor. Bireysel beceri ve kabiliyetlere saygı duyulmalı. Bu bireysel kabiliyetler işle ilgisi olmayan bambaşka bir alanda olabilir. Aileyi birbirine bağlayan gelenekler yoksa geliştirilmeli. Birlikte büyüme ve gelişme arzusunu aşılayın. İlişkileri güçlendirecek ortak aktiviteler gerçekleştirilmeli. Birbirinize bağlı ve bağımlı olmaya önem verin. Bireysel sınırlara ve özel hayata saygı gösterilmeli. Karşılıklı sevgi, saygı ve destek çok önemli.”

İki gün boyunca ilham verici deneyimler ve iyi uygulamalar paylaşılacak

Açılış konuşmalarının ardından paralel oturumlarla devam eden olan Zirve’de, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton aile şirketlerinde kadının çoklu rollerinden bahsederken, 620 yıllık bir aile şirketi olan ünlü cam markası Seguso’nun hikayesini 23.nesil üyesi Gianandrea Seguso aktaracak.

“Ben kimim? Hissedar mı, Yönetici mi, Girişimci mi?” başlıklı panelde ise Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi, CEO Kazım Köseoğlu, Gilan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Geylan ve Alarko Holding Enerji İş Geliştirme Müdürü Tal Garih yer alıyor. Fersa Aydınlatma Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök “Kurumsallaşma ve Devir Süreçleri”nin detaylarını anlatırken, “Liderin Ani Kaybıyla Gelen Plansız Devir” sürecini ise Levent Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Pekşen ile Kam Ankara Beton Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Berkan Baykam aktaracak. İlk günün kapanış konuşmasında ise Basketbol Koçu Çetin Yılmaz “Lider Belirler” diyecek.

4 Kasım Cumartesi günü ise sabah gerçekleştirilecek oturumda TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş “Kurum İçi Girişimcilik Yaklaşımı ve Aile Şirketleri İçerisindeki Uygulama Fırsatları”ndan bahsedecek. İkinci günün diğer tüm oturumları Gelecek Nesil üyelerine uygun şekilde ve sadece onlara açık olacak şekilde planlandı.

“Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü” bu yıl ilk kez verilecek

TAİDER tarafından aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla geliştirilen Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi, “çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller” açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesini amacıyla bir de ödül süreci içeriyor. Bu yıl ilk kez verilecek ödüller, “5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi” kapsamında 3 Kasım gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ödüle başvurarak saha değerlendirmesine hak kazanan şirketleri arasında Cryocan, Helvacızade, ISM Makine, İpeker Tekstil, Lila Kağıt, Petroyağ ve Sun Tekstil bulunuyor.

Büyük Ölçekli ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler olarak 2 kategoride verilecek olan ödüle aday şirketler, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik, Mazaars Denge Bağımsız Denetim CEO’su Dr. İzel Levi Coşkun, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Naile Göçen Çukurova ile Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı Banka İlişkileri Müdürü(TURSEFF) Seyran Hatipoğlu’ndan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, ülkemiz aile işletmelerinin yüksek performanslı, uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkemize değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmelerine destek veren, üyelerinin en iyi uygulamaları ve çözüm gerektiren sorunları paylaşabilecekleri, dünyanın önde gelen aile şirketleri ile iletişim kurabilecekleri ve gelecek nesillerini geliştirebilecekleri önder kurumdur. Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesi, ülkemiz ekonomisinin daha sağlıklı ve kalıcı büyümesine destek olmak amacıyla 2012 yılında kurulmuştur ve 27 ülkede örgütlenmiş İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Business Network International) Türkiye üyesidir.