Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5-6 Ekim 2017 tarihleri arasında International Fiscal Association (IFA) ve Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA TÜRKİYE) işbirliğiyle IFA David R. Tillinghast Araştırma Programı Uluslararası Vergi Konferansı’na ev sahipliği yapacak. “21.Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Sorunları” başlıklı konferansta, bir dizi güncel uluslararası vergi hukuku meselesi akademisyen ve uygulamacılar tarafından değerlendirilecek.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, International Fiscal Association (IFA) ve Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA TÜRKİYE) işbirliğiyle IFA David R. Tillinghast Araştırma Programı Uluslararası Vergi Konferansı’na ev sahipliği yapacak.

5-6 Ekim 2017 tarihinde Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştirilecek, “21.Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Sorunları” başlıklı konferansta, bir dizi güncel uluslararası vergi hukuku meselesi akademisyen ve uygulamacılar tarafından değerlendirilecek.

Konferans programı, OECD’nin Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Projesi’nin belli başlı konularını içeriyor. Konferansta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, BEPS ile şekillenen uluslararası vergi politikası, vergi idaresi ve diğer vergi konularına yaklaşımları ortaya koyulacak.

Etkinlikle, dünyanın çeşitli ülkelerinden vergi uygulamacılarının ve vergi akademisyenlerinin fikir alışverişinde bulunarak güncel uluslararası vergi hukuku tartışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor. Ayrıca, Türkiye’nin söz konusu gelişmeler çerçevesinde aldığı tutumun ortaya konulması ve Türk vergi uygulaması birikiminin uluslararası vergi hukuku bilgi havuzuna aktarılması konferansın en önemli bir diğer amacını oluşturuyor.

Konferans oturumlarında, “Uluslararası Vergi Dünyasında Değişim: BEPS Sonrasında Düzen mi yoksa Kaos mu?”, “Suistimal Algısı – Vergiden Kaçınma Küresel Vergi Sisteminin Yönlendiricisi midir?”, “Verginin Dünyası Neresidir?: Dijital Dünyada Katma Değer Vergisinden Alınan Dersler”, Düşünmeye Değer Bir Konu: BEPS’in Önlenmesinde Çok Taraflı Anlaşmadan Doğan Meseleler: Bilinmeyen Cevaplar”, “BEPS Döneminde Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü: Daha çok Hukuki Belirlilik mi yoksa Daha çok Hukuki Uyuşmazlık mı?”, “Vergi Yönetişiminde Sorumlu Vergicilik Yaklaşımı: Bütün Taraflar için Hukuk ve Etik İkilemi” başlıkları ele alınacak.

Koç Üniversitesi Hakkında

1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize, insanlığa ve Türkiye’ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 29 yüksek lisans ve 25 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi’nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde %65’i burslu olarak eğitim görmekte. Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık Bilimleri yüksek lisans ve doktora programları ise %100’ü bursludur. Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören 6.541 öğrenci bulunuyor. Koç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans programlarından bugüne değin 12.000’den fazla öğrenci mezun oldu. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye’deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer alır.