Yangından Kayıpsız Çıkmak Mümkün

TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Derneği ev sahipliğinde, 9-10 Kasım tarihlerinde Grand Cevahir Otel Convention Center’da düzenlendi. Açılış konuşmasını AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki’nin yaptığı sempozyuma, yurt içi ve dışından 40 akademisyen, bilim adamı ve uzman konuşmacı katıldı. Sempozyumda binalardan eğitim kurumlarına, AVM’lerden sanayi kuruluşlarına kadar pek çok alanda meydana gelebilecek yangın riskleri tanımlanarak, bu yangınları kayıpsız atlatmanın yolları tartışıldı.

TÜYAK tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen ‘’Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi‘’nin beşincisi 9 – 10 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Otel Convention Center’da düzenlendi. Sempozyumda, yangın güvenlik profesyonelleri, ilgili kamu yöneticileri, akademisyenler, tasarım yapan veya uygulayan mühendisler, danışmanlar, sigortacılar, üreticiler, ürün sağlayıcılar, teknik elemanlardan oluşan yaklaşık 3.000 kişilik bir grup yer aldı. AKUT Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki, “Büyük Şehirlerde Afet Riski ve Risk Yönetimi” başlıklı konuşmasında günlük hayatın her alanında yaşanabilecek afet risklerini açıkladı.

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç: “Yangın Tasarımla Önlenir, Yangın Tasarımla Söndürülür”

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yangından Korunma Derneği Onursal Başkanı, TÜYAK 2017 Yangın ve Güvenlik Sempozyum ve Sergisi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, yangının önlenebilir bir felaket olduğunu belirterek “Alınacak önlemlerle yangın felaketi ve bu felaketin yarattığı can ve mal kaybının önüne rahatlıkla geçilebilir. Unutmamak gerekir ki, yangın tasarımla önlenir, yangın tasarımla söndürülür. Uygun yangın güvenlik önlemlerinin yanı sıra, bir yapı, yangın riski de göz önünde bulundurularak tasarlanmışsa o bina için yangın kayıplarından söz edilemez” dedi.

 

Yangın Riski Her Yerde

Sempozyumda, sağlık kuruluşlarından eğitim kurumlarına, AVM’lere kadar pek çok alanda yaşanabilecek yangın riskine karşı bilgi de verildi. Yangınla mücadelede olmazsa olmaz olarak işaret edilen yağmurlama (sprinkler) sistemleri üzerinde özellikle durulan Sempozyum’da, bu sistemlerin binaların yanı sıra, iş yeri, depo gibi özel alanlarda kullanımı ve can güvenliğine katkıları üzerinde duruldu. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç “10 katın üzerindeki binalar ancak yangın söndürme tesisatı ile söndürülür. Ülkemizde de, 51,5 metre yani hemen hemen 17 katın üzerindeki tüm binalarda bahsettiğimiz yangın söndürme sistemlerinin yanı sıra, yangın algılama sistemi ve korunmuş merdiven bulunması yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmiştir” dedi.

Sağlık Yapılarında Üçlü Yöntem

Sağlık yapılarının yangından korunmasında algılama sistemleri, aktif söndürme sistemleri ve pasif yangın önlemlerinin bir arada kullanılması can ve mal kaybını minimuma indiriyor. Bu üç yöntemin bir arada kullanılması, yangın sonrası riskleri önlemede de önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Sempozyum’da da, özellikle can kayıplarının en büyük nedeni olan duman ve zehirli gazların yayılımını engellemeyi hedefleyen pasif yangın önlemleri üzerinde durularak, bu önlemler hakkında detaylı bilgi verildi.

Ulusal Yangın Yönetmeliği Yetersiz mi?

15 yıllık bir geçmişe sahip Ulusal Yangın Yönetmeliği’nin ele alındığı Sempozyum’da yönetmelikte yetersiz kalan kısımlar ve yapılması gerekenler ortaya kondu.

AVM’lerdeki Tehlike

Sempozyum’da, 2017 sonunda ülke genelinde sayısı 454’e çıkması beklenen alışveriş merkezlerindeki yangın riski de ele alındı. Özellikle yemek katlarındaki tehlikeye dikkat çekilirken, mutfak davlumbazları ve yağlı kanalların düzenli bakım ve temizliğinin en önemli tedbirlerden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Üniversite Kampuslerine Dikkat

İçerisinde laboratuarlar, arşivler ve kimyasallar bulunan üniversite kampusleri başta olmak üzere, eğitim yapılarındaki yangın risklerine de dikkat çekilen sempozyumda, bu yapıların yangın riski tespit edilerek sorunlara tasarım aşamasında çözüm önerileri getirmenin şart olduğu anlatıldı.

Sadece Kocaeli’de 790 Yangın

Sempozyum’da Türkiye sanayisinde hemen her gün yaşanan yangın ve patlamalara da dikkat çekilerek, 206 yılında sadece Kocaeli’de 790 adet yangın vakası olduğu, bu yangınlardan 140 adetinin endüstriyel kuruluşlarda meydana geldiği belirtildi. Sempozyum’da, endüstriyel kuruluşlarda, yanıcı / parlayıcı kimyevi madde depolayan iş yerlerinde alınması zorunlu tedbirler üzerinde de durularak bu iş yerlerinde alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu.

Kimyasalların oluşturduğu risk ve uygulama çeşitliliğinin bu alandaki yangın söndürme çözümlerinde de farklı yaklaşımları getirdiğinin altının çizildiği oturumda, oluşabilecek temel yangın riskleri karşısında kullanılabilecek yangın söndürme sistemleri ve bu sistemlerin tasarım kriterleri ele alındı.

Her Yönüyle “Yangın” Masaya Yatırıldı

Sempozyumda ele alınan konular arasında, “Yangında Can Güvenliği”, “Yangın Risk Yönetimi”, “Sigorta ve Yangın Önlemleri”, “Binalardan İnsan Tahliyesi”, “Otomatik Söndürme Sistemleri ve Malzemeleri”, “Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri”, “Yangın Durdurucu ve Geciktirici Malzemeler”, “Bina Kontrol Sistemleri ve Yangın Otomasyonu”, “Yangın Yönetmelikleri ve Standartları”, “Endüstriyel Tesislerde Güvenlik”, “İtfaiye, İtfaiyeci ve Gönüllü Ekipler”, “İşçi Sağlığı

ve İş Güvenliği”, “Yangın Güvenliğinde Pasif Sistemler”, “Yangın Pompaları ve Yangın Hidratları”, “Tehlikeli Maddeler ve Depolanması”, “Duman Kontrol Sistemleri”, “Kişisel Koruyucular ve Kurtarma Malzemeleri”, “Taşıtlarda ve Ulaşım Yollarında Güvenlik” ve “Maden Ocaklarında Güvenlik” yer aldı.

Sempozyuma Sektörden Büyük Destek

Sempozyum, Bacader (Baca İmalatçıları Derneği ve Uygulayıcıları Derneği), Dosider (Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği), İntes, İmsad (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), İzoder (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), TMMOB Makine Mühendisleri Odası, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), Pomsad, Türkiye Gaz Beton Üreticileri Birliği, TMMOB Mimarlar Odası, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Türk Yapısal Çelik Derneği, Türob (Türkiye Otelciler Birliği), European Fire Sprinkler Network, FM Approvals, IWMA (International Water Mist Association), International Fire Sprinkler Association, UL, NFPA gibi uluslararası ve ulusal kuruluşların destekleri, yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve firma temsilcilerinin katkıları ile gerçekleşti.