İş ve Teknoloji Dünyası “Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi” için güçlerini birleştiriyor

“Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi” ana temasıyla 7-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bilişim Zirvesi’17 – ICT Summit etkinliği, bu yıl “REkonomi BAŞLIYOR!” mottosuyla iki gün boyunca dijital ekonomiyi masaya yatırıyor.

İstanbul, 7 Kasım 2017 – Bilişim Zirvesi’17 “Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi” ana teması ve “REkonomi Başlıyor!” mottosuyla 7-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Dijital dünyanın tüm paydaşlarını 17 yıldır bir araya getiren Bilişim Zirvesi – ICT Summit etkinliğinde ulusal ve uluslararası arenadan 200’ü aşkın konuşmacı ve panelist, dijital ekonominin bugünü ve geleceğini mercek altına alıyor.

Dijital ekonomilerde dinozorlara yer yok

Dijital teknolojilerin ekonomiyi ve sosyokültürel yapıyı derinden etkilediği bir çağda yaşadığımızı kaydeden BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, Bilişim Zirvesi’17 açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu dönüm noktası sadece ekonomik düzeni değiştirmekle kalmıyor; toplumunun iş yapma biçimlerini, insan ilişkilerini değiştirip, yerine kendi düzenini, kendi ilişki biçimlerini ve kendi dünya görüşünü yerleştiriyor. Yani ya dijital ekonominin bir parçası olacaksınız ya da dinozorlaşacaksınız!”

Türkiye’nin uluslararası rekabet yolunda da tek çıkış noktasının yüksek teknoloji temelli üretimden geçtiğini hatırlatan Göçe, “Dijitalleşme ile Endüstri 4.0 dalgasının ardından atılan, dijital ekonominin yıkıcı ve yenilikçi temelleri; REkonomi ile ayaklarımızın önüne seriliyor. Sözcük ve söylemde bir yeniliğe daha adım attığımız, hafızamıza bir yenisini kattığımız bu paylaşımda yani ‘REkonomi’ kelimesinde pek çok yaklaşımı kucaklıyoruz ” dedi.

Ekonomiyi daha sürdürülebilir kılmak, endüstride başta enerji olmak üzere tüm kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak hedefinde dijitalleşmenin üstlendiği rolü ele alan Actility Orta Doğu ve Kuzey Afrika Satış Direktörü Ahmed Bouna ise “Dijital Dönüşüm Yeni Teknolojileri Çağırıyor” başlıklı konuşmasında şunları söyledi: “Nesnelerin İnterneti’nin kaçırılmaması gereken fırsatlar sunduğu herkes tarafından biliyor. IoT sadece temas ettiği tüm sektörler için yeni gelir kalemleri sunmakla kalmıyor; akıllı şehirler ve devletler ölçeğinde de pek çok yeni fırsat yaratıyor. Akıllı park sistemlerinden, akıllı aydınlatmaya kadar her alanda bağlı cihazların faydalarını görüyoruz. Örneğin sıcaklık, nem ve diğer parametreleri ölçümleyip, otomatik komutlar tanımlayarak akıllı tarıma geçmek mümkün. Türkiye endüstrinin yanı sıra çok önemli bir tarım ülkesi. Akıllı tarımın sağlayacağı verimlilik muazzam olacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin de diğer tüm ülkeler gibi dijitalleşme trenine binmesi kritik önem taşıyor. Dijitalleşme trenini kaçıran, IoT’de geride kalacaktır. ”

Dijital ürün, hizmet ve yetenek kombinasyonuyla var olması gereken küresel dijital iş modellerinin, dijitalleşme yolunda oluşan veri akışındaki engellerin artması ile tehlikeye girdiğini ifade eden Accenture Digital Orta Doğu ve Türkiye Ülke Lideri Xavier Anglada, “Dijital Dönüşüm Yolculuğu” konulu sunumunda “Küreselleşmenin önünde yükselen bariyerler nedeniyle BT maliyetleri artış gösteriyor, operasyonel karmaşa artıyor, ülkelere göre değişim gösteren BT standartları nedeniyle sınırlar arası operasyonel karmaşa artıyor. Şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu bariyerler nedeniyle stratejik ve operasyonel planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda. Dijital gelecekte küreselleşmenin önündeki bariyerleri ortadan kaldırmak için devletlerin daha açık politikalar izlemesi gerekiyor. Şirketlerin ise yeni teknolojilerin getirdiği fırsatları kucaklaması gerekiyor. Kurumların büyümeyi sürdürmeleri için büyük veri, bulut, IoT, yapay zekâ, Blockchain ve 3D baskı gibi yeni nesil teknolojilere kendilerini hazırlaması; stratejik planlamalarda bu çok kırılımlı dünyanın etkisini göz önünde bulundurarak yerel katma değere odaklanmaları kritik önem taşıyor,” dedi.

Dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan tehditlere odaklanan IE Reinventing Yüksek Okulu, Beşeri Bilimler ve Teknoloji Profesörü Tomás de Lara Aguilar, Siber Kahramanları anlatırken “Teknoloji geliştikçe günlük hayatımızın vazgeçilmezleri birer birer dijitalleşiyor. Ancak bu dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkacak siber güvenlik konusunu da düşünmemiz gerekiyor. İnsanlığın başlangıcıyla kıyasladığımızda, bugün dijital bir ormanda yaşadığımız söylemek mümkün. Bu dijital ormanı insanlık için daha güvenli hale getirmenin yolu ise siber güvenlikten geçiyor. Dijital dünyada risklerin sayısı fiziksel dünyayla kıyaslanamayacak kadar yüksek. Robotların ve yapay zekanın yönettiği bir dünyada, güvenlik tehditlerinin karmaşıklığı ve özgünlüğü bugüne kadar görülmemiş ölçekte. Dijital dünyada bir saldırı düzenlemek için ihtiyaç duyulan tek araç bir klavye. Siber suçluların peşinde oldukları ise, günümüzün yeni değer ölçütü olan bilgidir. Bu nedenle dijital dünyada attığımız her adımda, siber saldırıların her an gerçekleşebileceğini unutmamak gerekiyor. Siber güvenliğin her şeyin önüne geçtiği günümüzde, bizim siber kahramanlara ihtiyacımız var,” dedi.

Dijital ekonominin yol haritası

İnternet ve mobil teknolojilerin fitilini ateşlediği dijital dönüşümün bir adım ötesinde dijital ekonomi var. IoT, endüstri 4.0, M2M, yapay zekâ, artırılmış sanal gerçeklik, analitik, bulut gibi yeni teknolojiler sayesinde bağlantılı ve akıllı dijital ekonominin temelleri atılıyor.

Bilişim Zirvesi’17 “Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi – REkonomi Başlıyor!” ana temasıyla bireyler, şirketler ve ülkeler için kaçınılmaz hale gelen dijital ve akıllı yepyeni bir ekonomi modelini tüm dinamikleriyle tasarlayıp, kurgulayıp kamuoyunun gündemine getiriyor. Dijital ekonominin temellerini oluşturan fikirler, tasarımlar, modeller, deneyimler, hedefler ve hayaller iki gün boyunca Bilişim Zirvesi’17’de sahne alıyor.

Bilişim dünyası, Lösemili çocuklara destek oluyor

Bilişim Zirvesi’17, bu yıl LÖSEV’in kuruluş yıldönümü ve “Lösemili Çocuklar Haftası” tarihleriyle aynı dönemde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda LÖSEV ve Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi ile iş birliği gerçekleştiren Bilişim Zirvesi, etkinlik boyunca “Origami ile Turna Kuşu” projesine OCTOPOD sponsorluğunda imza atıyor.

Bilişim Zirvesi ve Octopod sponsorluğunda gerçekleşen proje sayesinde zirve boyunca “Lösemili Çocuklar Haftası”na vurgu yapılıyor ve bu konudaki farkındalığın artması hedefleniyor. Panel ve oturumlarda yapılan duyurular ile lösemili çocuklara iyi dileklerin sunulması için katılımcılar origami ile kâğıttan turna kuşu yapmaya teşvik ediliyor. Katlanan her turna kuşu için OCTOPOD tarafından LÖSEV’e katkı sağlanacak.

Sadako Sasaki temsilinde gerçekleşen proje, Japon felsefesinde dileklerin kabul olması için gereken 1000 origamiden turna kuşu katlanmasını içeriyor. Tüm lösemili çocuklara destek olması amacıyla kağıtların zirve ziyaretçileri tarafından origami sanatı ile katlanmasını amaçlayan projeye OCTOPOD destek veriyor. Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi ve OCTOPOD kendi stantlarından katılımcılara turna kuşu yapımı öğreterek teşvik ediyor.

Bilişim Zirvesi hakkında

Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi, “Bilişim sektöründe gündem oluşturmak ve katma değer sağlamak” misyonunu üstlenmiş BTHABER ŞİRKETLER GRUBU üyesidir.

Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi, bilişim teknolojilerinin tüm sektörler tarafından kavranması, yeni teknolojilerin iş dünyasında içselleştirilerek, yansımaların ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler gerçekleştirmektedir. Yarattığı etkinlik platformları ile farklı coğrafi noktalarda sektör profesyonellerini buluşturmaktadır.

2000 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi – ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası’nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan, Türkiye’nin ve bölgenin lider iş ve iş birliği etkinliğidir.

Detaylı bilgi için: www.bilisimzirvesi.com.tr