Müvekkilim Sn. İbrahim KUTLUAY hakkında 13.10.2017 tarihinde basında yer alan ve Sn. Demet ŞENER tarafından gerçekleştirilen açıklamalara aşağıdaki şekilde cevap verme zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilim hakkında, gazetelere bir kısım röportajlar veren Sn. Demet ŞENER, boşanma davasında, haberde yer aldığı şekliyle “Normal Bir Tazminat”’ değil, bunun çok çok üzerinde ve hatta Türk Hukuku’nun kabul ettiği ölçütlerin 20-30 misli tutarında maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. Boşanma davasının başlangıcındaki görüşmeler dışında, son 8 aylık süre içinde, taraflar arasında herhangi bir anlaşma girişimi gerçekleştirilmemiştir. Bunlarla birlikte, mahkemece hükmedilen her türlü mali yükümlülük Müvekkilce harfi harfine ve zamanında yerine getirilmiştir. Dolayısı ile anlatılanların tamamı, hakikatlerin tam tersidir. Bizlerin, süreci uzatmak adına en küçük gayret ve girişimi olmadığı gibi yegane arzumuz davanın bir an önce sonuçlanması ve Sn. Demet ŞENER’in kendisini unutturmamak için “Basını”, sebepsiz zenginleşme için de “Mahkemeyi” vasıta olarak kullanma çabasından vazgeçmesidir.

Müvekkilim Sn. İbrahim KUTLUAY’ın dava sürecindeki yegane önceliği çocukların menfaati olup; bu sebeple, kendisi tarafından, basında yer alan açıklamalara daha önce olduğu gibi bugünden sonra da cevap verilmeyecektir.

Kamuoyunun bilgi ve dikkatlerine sunarım.

Saygılarımla

Av. Salim BAKİ