Başlarken; Yeter ki, sorumluluk yüklemesin, bir takım tekrarlanan hareket ve söylem ile gelsin şifa, para, kariyer, vb… oh ne ala!

&

Bilinçaltı temizleyen de, bilinçaltını temizleten de, bilinçaltına hiçbir şey yapmayan aynı davranır. Süper temizleyici kuramlar işte, normaldir.

Kuraldır; ballandıra ballandıra bir şeyler anlatılır ama o bilgilerle kendi minicik sorununu bile çözmez ama habire anlatır.

&

Yeni bir kavramla tanışacaksınız? Adı Mitolojik Beyin

“Mitler, Cinsellik ve Davranış” makalesinde gördünüz, mitler, mitoloji bilimin bunca gelişmesine rağmen hala zannettiğimizden daha fazla etkilidir.

*Mitolojik beyin gerçeklerden hoşlanmaz, reel dikkatini çekmez, uçması – kaçması lazım, bu durumda ihtiyacı ise uçuran – kaçırandır.

Mitolojik beyin yapısına sahibiz, coğrafyamızda sunulan bilgilere bakarsanız, bunu görürsünüz. Sunulanlar; sorumluluktan kaçan kişilik yapısına uygun, insanüstü, mistik, metafizik kavramlar.

Neden mi?

Mitolojik beyin yapısı insanüstü diye sunulan mistik, gizem, metafizik kavramlara aşınadır. Bundan dolayı sunulan birçok kavram gelenekseldir, sadece kelime ve kavramların adı değiştirilmiştir.

Bu kadar saf mıyız?

&

Spritüelist der ki; “Evrenden iste, nedeni ile ilgilenme…”

Gynostik der ki; “Allah’tan iste, nedeni ile ilgilenme…”

Dikkat ediyorsunuz değil mi, kelime değişik ama anlayış aynı… Hiçbir faaliyette bulunmayacaksınız ama tüm istekleriniz karşılanacak! Aklınız alıyor mu? Örneği var mı?

*İşte bu mitolojik beyin yapısına uygun öğretidir, nasılsa sorumluluk almak istemiyor, bir emirle istediği ne varsa elde etmek istiyor. Bununla kalsa iyi her şeyi de kontrolü altında tutmak istiyor.

Soru; “bu toplum neden bu kadar sorunlu, neden kimse kimsenin hakkına riayet etmiyor?”

Not: Yüce Allah big-bang ile yaratılmanın başlangıcından itibaren neden sonuç ilişkisi ile olduğunu hatırlatır. “Kün feyekün’ün (ol der ve olur)” şapkadan tavşan çıkarmakla ilgisi yoktur. Yaratılmada süreçler/evre vardır yani neden sonuç ilişkisi, bu da bal gibi matematiktir. En basit örnek yağmurun yağması için uygun fiziki koşullar gereklidir.

**Görüldüğü üzere sunulan öğreti evrensel yasalara aykırıdır, evrensel yasaya aykırı olan insan kodlamasına da aykırıdır demektir. Kodlamasına uygun yaşamayan mutlu olamaz, gelişemez, değişemez!

&

Bu kısım çok önemlidir;

Süper sorun çözücülerin yöntemlerini, neden psikiyatr ve psikologlar uygulamıyor da, yıllarca insanlar ilaç kullanıyor, hastanelerde tedavigörüyor?Sorgulamaya değmez mi?

**Maden süper yöntemler var, bu yöntemler psikiyatrik hastalara uygulansın, insanların hayatı aniden kolaylaşsın! Ama ilgili bilimin uzmanları bu yöntemleri kullanmıyorlar, insanüstü olamadıklarından, uçup-kaçamadıklarından olsa gerek! Başka neden olabilir mi?

&

Gerçekler mitolojik beyin yapısının ilgi alanına girmez! Daha ziya de beyin; mistik, doğaüstü ve tarafgir kavramlara alıştırılmıştır.

**Mitolojik beyin lüzumsuz bilgiler ansiklopedisigibidir. Size birçok şey anlatır, ama anlatanın hiçbir işine yaramaz! Ama anlatır işte…

&

Aniden ciddi sorunlara karşı çözüm sunuyorlar.

&

“Cicili Bicili” Öğretiler makalesinde hatırlattığım gibi;

Zeka seviyesi tartışmaya bile değmeyen “paket programlarla” yıllarca bilinçaltında biriktirdiğiniz virüsleri yok edemezsiniz.

Kendinizi yolunacak “kaz” konumuna indirgemeyin.

***Ne mucizevî bitkisel ilaç, ne de uygulama yoktur, olamaz.

Ama mitolojik beyin hasarlıdır, nasıl mı? Özgüven (aşağılık kompleksi) sorunu vardır. Sunulan paket programlardan birini almaya hazırdır.

&

İnsana ait sorunlar kısa sürede, aniden, güm diye yani damdan düşer gibi çözülemez, zaman ihtiyaç vardır.

&

Bunun sonucu ise; satılacak ürünleri popüler hale getirirseniz, çok rahat giydirirsiniz.

Formül; Popülerite ise en büyük silahlarıdır.

Bu kadar da saf mıyız?

&

Mademki, Hinduistler her şey çözüm sunabilme yetenekleri var; ağır biyolojik ve psikolojik hastalıklara çözüm sunmuş olmaları ve Hindistan’ında hiçbiri sağlık sorunu olmayan, bilimde, teknikte ve kalkınmışlık (refah seviyesi) da dünyanın en ileri ülkesi olması gerekmez miydi?

&

Fakat bu tür uygulamalar durup dururken sizi bir takım bilgilerle donatmaz. Demek istediğim; armudun bile olgunlaşması için ağacın kökünden iyi beslenmesi gerekir.

-Ama derin düşünce ile kendinizi, evreni okuyarak bir takım gerçekleri formülize etmeniz mümkündür. Hele teknik bilginiz de varsa, daha hızlı keşfedersiniz, zamandan kazanırsınız…

Uyarı: Aman ha, şıp diye, güm diye değil, birinin bir(1) yılda ulaştığı bilgiye, daha kısa zamanda ulaşır.

&

Şu kesin ki; mental (kafa) yapınız aynı olduğu sürece isterseniz yaptığınız bir takım meditatif uygulamalarla dünya şampiyonu olmanız mümkündür ama kişisel sorunuzu çözmüş olmazsınız.